Error Code Canon MP258 และวิธีแก้ไข

ERROR CODE CANON MP258
1. P02 (Carriage error) : ชุดติดตั้งหัวพิมพ์ หรือ กล่องใส่ตลับหมึก เกิดการติดขัดหรือเกิดความผิดพลาด ซึ่งเกิดจาก การแปลงสัญญาณ (จานแปรรหัสหรือแปลงสัญญาณ บนจานจะมีหน้าสัมผัสเป็นจุด ๆ เมื่อจุดสัมผัสเลื่อนมาตรงแกนสัมผัสก็จะสร้างสัญญาณบอกไปยังเครื่องพิมพิ์) แต่ถ้าไม่สัมผัสก็จะทำให้ชุดติดตั้งหัวพิมพ์มีปัญหาหรือไม่ทำงาน
แก้ไขโดย : 1. ตรวจดูว่าไม่มีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่บริเวณที่หัวพิมพ์ทำงาน
2. ทำความสะอาดสายนำเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film คือ สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆ อาจจะขาดหรือเลอะหมึก
3. อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้
- ชุดติตตั้งหัวพิมพ์ หรือ กล่องใส่ตลับหมึก (carriage unit)
- สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film)สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆ
- แผงวงจร (logic board)
2. P03 (Line feed error) : ความผิดพลาดในการส่งสัญญาณการป้อนบรรทัด line feed (LF) เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด
แก้ไขโดย : อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้
- สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit disk film) อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง
- แผงวงจร logic board
3. P05 (ASF cam sensor error) : sensor การป้อนกระดาษผิดพลาด ซึ่งความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการป้อนกระดาษจากถาดกระดาษข้างท้าย คือ กระดาษไม่ได้รับการป้อนเมื่อมีการสั่งพิมพ์งาน
แก้ไขโดย : เปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งาน ดังนี้
- ASF/PE sensor unit
- Drive unit
- แผงวงจร logic board
4. P06 (Internal temperature error) : ความร้อนภายในเครื่องพิมพ์ผิดปกติ
แก้ไขโดย : เปลี่ยนแผงวงจรใหม่
5. P07 (Ink absorber full) : ตัวซับน้ำหมึก (ฟองน้ำ) เต็ม
แก้ไขโดย : เปลี่ยนฟองน้ำใหม่ ทำการ Clear counter
6. P08 (Print head temperature rise error) : หัวพิมพ์ร้อนมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด
แก้ไขโดย : เปลี่ยนตลับหัวพิมพ์ใหม่และ/หรือเปลี่ยน logic board ใหม่
7. P09 (EEPROM error) : หน่วยความจำในเครื่องเกิดข้อผิดพลาด EEPROM ย่อมาจาก electronically erasable programmable read only memory ( แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
แก้ไขโดย : เปลี่ยน logic board ใหม่
8. P10 (VH monitor error) : ค่าศักย์ไฟฟ้าของหัวพิมพ์ผิดปกติ ชุด Step motor ทำงานผิดพลาดหรือมอเตอร์เสีย
แก้ไขโดย : เปลี่ยนตลับพิมพ์ใหม่ หรือเปลี่ยน แผงวงจรใหม่
9. P15 (USB VBUS over current) : กระแสไฟมากเกินไป ลองถอดสาย USB ออกแล้วเสียบใหม่ถ้าไม่หายให้ลองเปลี่ยนสาย USB ใหม่ ถ้ายังขึ้นเหมือนเดิมแสดงว่าเมนบอร์ดเสีย
แก้ไขโดย : เปลี่ยน logic board ใหม่
10. P20 (Other hardware error) : ความผิดพลาดของ hardware อื่นๆ
แก้ไขโดย : เปลี่ยน logic board ใหม่
11. P22 (Scanner error) : สแกนเนอร์ทำงานผิดพลาด
แก้ไขโดย : เปลี่ยน scanner unit ใหม่หรือเปลี่ยน logic board ใหม่
12. E04 : ตลับหมึกหมด แก้ไขโดย กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1
13. E16 : เครื่องไม่ทราบปริมาณน้ำหมึกเครื่องไม่ทำงาน แก้ไขโดย กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้ปัญหาติดตั้ง AutoCAD2014 ฟ้อง Insert Disk1

วิธีเคลียร์ซับหมึก Canon IP1880

วิธีรีเซ็ตตลับหมึกเครื่องพิมพ์ MP145 150 160 โดยใช้โปรแกรม MPTool